Chính sách nhân sự

Chính sách Nhân sự của Vũ Phát được xây dựng nhằm mục đích đưa nguồn nhân lực trở thành một ưu thế cạnh tranh. Được thể hiện đồng bộ từ chính sách tuyển dụng, đào tạo – phát triển, lương – thưởng – phúc lợi, các chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc và phát triển văn hóa doanh nghiệp để giữ người giỏi, thu hút hiền tài, tạo điều kiện cho CBNV được làm việc tốt nhất, được phát triển nghề nghiệp và gắn bó lâu dài với Vũ Phát .


CHÍNH SÁCH LƯƠNG, THƯỞNG,
PHÚC LỢI ĐÃI NGỘ
Tại Vũ Phát, người lao động được hưởng các chế độ lương thưởng cạnh tranh theo quy chế rõ ràng. Thu nhập tùy thuộc vào trình độ, năng lực chuyên môn, vai trò, trách nhiệm, khối lượng công việc thực tế cũng như hiệu quả công việc mang lại.

Bên cạnh việc đánh giá thi đua khen thưởng định kỳ. Công ty còn xây dựng và tổ chức thực hiện quy định khen thưởng của Công ty luôn đúng lúc kịp thời, có hiệu quả. Các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc định kỳ hoặc đột xuất đều được công nhận và khen thưởng xứng đáng, công bằng, công khai.


VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

  • Đội ngũ chính trực là tài sản vô giá.

Vũ Phát là một đội ngũ trẻ khao khát chinh phục những thử thách và mục tiêu cao cả bằng những kế hoạch và sự chuẩn bị chu đáo minh bạch, nắm bắt và làm chủ khoa học kỹ thuật công nghệ, tạo dựng giá trị và mang đến những ý nghĩa tốt đẹp cho cuộc sống. Giá trị tốt nhất của cuộc sống là được làm việc và tận hiến nhiệt huyết, hãy chia sẻ mục tiêu phát triển tại Vũ Phát.

Vũ Phát cam kết tạo ra một môi trường làm việc phát triển hài hòa với cộng đồng. Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và đoàn kết, Vũ Phát tập trung phát triển tốt nhất cho các cá nhân, tạo ra cơ hội thăng tiến cho từng thành viên, mong muốn họ vươn lên cùng phát triển nghề nghiệp và gắn bó lâu dài, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cả về giá trị vật chất lẫn tinh thần cho bản thân và gia đình.

Bài viết trước đó Môi trường làm việc
Bài viết sau đó Đầu tư Bất Động sản