LỊCH SỬ

Năm 2010
Năm 2015
Năm 2019
Năm 2021

Năm 2010

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vũ Phát (Tên gọi cũ: Công ty cổ phần xây dựng Shodex3) được thành lập. Với ngành nghề hoạt động kinh doanh chính là Xây dựng dân dụng và công nghiệp các nguồn vốn ngân sách nhà nước là chủ yếu.

 

Năm 2015

 Vũ Phát thực hiện đối mới chiến lược sản xuất kinh doanh, tuyển dụng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, đầu tư trang thiết bị thi công. Mở rộng đối tác từ nguồn vốn ngoài ngân sách (Các tập đoàn tư nhân VD: Vingroup, Sungroup..). Từ đó doanh thu có sự tăng trưởng nhanh, dần dần khẳng định được trên thị trường.

 

 

Năm 2019

Đánh dấu sự thay đổi, cùng với sự phát triển thi công xây dựng Vũ Phát đã thành lập chi nhánh sản xuất Bê tông thương phẩm, gạch không nung, các sản phẩm khác từ bê tông… tại Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội. Nhằm tăng doanh thu và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường xây dựng về giá cả và chất lượng cũng như tiến độ công trình.

 

Năm 2021

Với những thành công đã đạt được của sự đổi mới trong các năm qua, đánh giá thế và lực của Vũ Phát hiện tại. Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua một chiến lược mới một tầm nhìn mới để nâng tầm giá trị của Vũ phát trong tương lai sẽ là một thương hiệu có giá trị trong lĩnh vực Xây dựng và Đầu tư.

 

 

02422172333