Tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Kinh Tế Kỹ Thuật

Tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Kinh Tế Kỹ Thuật

1. VỊ TRÍ: Trưởng Phòng Kinh Tế Kỹ Thuật 2. SỐ LƯỢNG: 01 Người 3. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham mưu cho Ban giám đốc giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác kế hoạch và đấu thầu, công tác thanh tra, kiểm tra trong quá trình triển khai Dự án. Lập hoàn chỉnh hồ sơ đấu thầu, chỉ định thầu …

Cán Bộ Thanh Quyết Toán (QS)

Cán Bộ Thanh Quyết Toán (QS)

1. VỊ TRÍ: Cán bộ thanh quyết toán (QS). 2. SỐ LƯỢNG: 05 Người. 3. MÔ TẢ CÔNG VIỆC. Lập và kiểm tra khối lượng chi tiết cho các hạng mục thi công Lập hồ sơ Pháp lý, chất lượng thanh toán với Chủ đầu tư Kiểm tra, xác nhận khối lượng và lập hồ sơ thanh toán cho tổ đội thi công, …

Môi trường làm việc

Môi trường làm việc

Chúng tôi sử dụng nguồn lực & phải biết chắc chắn rằng công việc và con người phải phù hợp, từ đó thúc đẩy sự phát triển tốt nhất của mỗi cá nhân. Vì vậy, đào tạo nội bộ là quy trình bắt buộc không chỉ dành riêng cho các nhân sự mới. Trong quá trình làm việc, tất cả các nhân viên đều có cơ hội …

Chính sách nhân sự

Chính sách nhân sự

Chính sách Nhân sự của Vũ Phát được xây dựng nhằm mục đích đưa nguồn nhân lực trở thành một ưu thế cạnh tranh. Được thể hiện đồng bộ từ chính sách tuyển dụng, đào tạo – phát triển, lương – thưởng – phúc lợi, các chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc và phát triển văn hóa doanh nghiệp để giữ người …