THỰC TẬP SINH NHÂN SỰ

THỰC TẬP SINH NHÂN SỰ

Số lượng cần tuyển: 01 Địa điểm làm việc: Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội Mô tả công việc Hỗ trợ công tác tuyển dụng: sắp xếp CV, tìm kiếm ứng viên tiềm năng, đăng tin tuyển dụng, sắp xếp lịch phỏng vấn, tổng hợp kết quả, quản lý thông tin ứng viên, lập báo cáo tuyển dụng liên quan,... Hỗ …

Cán Bộ Thanh Quyết Toán (QS)

Cán Bộ Thanh Quyết Toán (QS)

1. VỊ TRÍ: Cán bộ thanh quyết toán (QS). 2. SỐ LƯỢNG: 04 Người. 3. MÔ TẢ CÔNG VIỆC. Lập và kiểm tra khối lượng chi tiết cho các hạng mục thi công Lập hồ sơ Pháp lý, chất lượng thanh toán với Chủ đầu tư Kiểm tra, xác nhận khối lượng và lập hồ sơ thanh toán cho tổ đội thi công, …

CÁN BỘ KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG

CÁN BỘ KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG

1. VỊ TRÍ CV: Cán bộ Kỹ thuật hiện trường 2. SỐ LƯỢNG: 10 Người 3. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lập kế hoạch vật liệu, nhân công, máy thi công và chuẩn bị mặt bằng phục vụ thi công hàng ngày Phân chia, xác nhận mặt bằng, phạm vi thi công với tổ đội, thầu phụ Báo cáo kết quả thi công theo …

Tuyển dụng vị trí Cán Bộ QA, QC

Tuyển dụng vị trí Cán Bộ QA, QC

1. VỊ TRÍ CV: Cán bộ QA, QC 2. SỐ LƯỢNG: 02 Người 3. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lập hồ sơ Pháp lý, chất lượng thanh toán với Chủ đầu tư Lập báo cáo gửi Chủ đầu tư theo định kỳ Lên kế hoạch thí nghiệm vật liệu đầu vào, thí nghiệm tần suất theo tiến độ thi công Tập hợp các căn cứ phát sinh …

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Số lượng cần tuyển: 01 Địa điểm làm việc: Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội Mô tả công việc: Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp Kiểm tra định khoản, so sánh bảng cân đối kế toán, số dư cuối kỳ sao cho các số liệu được tính toán …

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Số lượng cần tuyển: 01 Địa điểm làm việc: Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội Mô tả công việc: Theo dõi, kiểm tra chi phí phát sinh của từng dự án dựa trên hồ sơ dự toán, quyết toán công trình. Theo dõi tiến độ thực hiện của từng dự án để để thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên …

Tuyển dụng vị trí Cán Bộ An Toàn Lao Động

Tuyển dụng vị trí Cán Bộ An Toàn Lao Động

1. VỊ TRÍ CV: Cán Bộ An Toàn Lao Động 2. SỐ LƯỢNG: 04 Người 3. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các yêu cầu của Ban Tổng giám đốc, phòng Quản lý an toàn trong công tác an toàn của dự án. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc BĐH/BCH thực hiện các biện pháp an toàn theo quy định của pháp luật và …

Tuyển dụng vị trí Chỉ huy trưởng công trình

Tuyển dụng vị trí Chỉ huy trưởng công trình

1. VỊ TRÍ CV: Chỉ huy trưởng công trình 2. SỐ LƯỢNG: 04 Người 3. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công Biết tổng hợp và phân tích báo cáo, thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định Đốc thúc tiến độ thi công phần công việc …

Tuyển dụng vị trí Cán Bộ Shopdrawing

Tuyển dụng vị trí Cán Bộ Shopdrawing

1. VỊ TRÍ CV: Cán bộ Shop drawing 2. SỐ LƯỢNG: 04 Người 3. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lập quy trình quản lý và kiểm soát các bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công, các thay đổi thiết kế, thực hiện quy trình triển khai shopdrawing và bản vẽ biện pháp thi công; Phụ trách hồ sơ hoàn công, hoàn chỉnh …