CHỈ HUY TRƯỞNG

CHỈ HUY TRƯỞNG

  1. VỊ TRÍ CV: Chỉ huy trưởng  2. SỐ LƯỢNG: 01 3. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tiếp nhận thông tin, lập và đề xuất kế hoạch triển khai tổng thể công trình Quản lý, tổ chức triển khai thi công tại công trường theo kế hoạch, tiến độ đã được phê duyệt Kiểm soát tiến độ thực hiện gói …

CÁN BỘ QA/QC

CÁN BỘ QA/QC

  1. VỊ TRÍ CV: Cán bộ QC 2. SỐ LƯỢNG: 01 3. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lập và quản lý hồ sơ chất lượng, pháp lý phục vụ công tác thanh toán với Chủ đầu tư Phối hợp với các bộ phận liên quan để kiểm soát, đảm bảo chất lượng vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ dự án Lên kế hoạch thí …

Cán Bộ Thanh Quyết Toán (QS)

Cán Bộ Thanh Quyết Toán (QS)

1. VỊ TRÍ: Cán bộ thanh quyết toán (QS). 2. SỐ LƯỢNG: 05 Người. 3. MÔ TẢ CÔNG VIỆC. Lập và kiểm tra khối lượng chi tiết cho các hạng mục thi công Lập hồ sơ Pháp lý, chất lượng thanh toán với Chủ đầu tư Kiểm tra, xác nhận khối lượng và lập hồ sơ thanh toán cho tổ đội thi công, …

CÁN BỘ KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG

CÁN BỘ KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG

1. VỊ TRÍ CV: Cán bộ Kỹ thuật hiện trường 2. SỐ LƯỢNG: 10 Người 3. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lập kế hoạch vật liệu, nhân công, máy thi công và chuẩn bị mặt bằng phục vụ thi công hàng ngày Phân chia, xác nhận mặt bằng, phạm vi thi công với tổ đội, thầu phụ Báo cáo kết quả thi công theo …

Cán Bộ Shopdrawing

Cán Bộ Shopdrawing

1. VỊ TRÍ CV: Cán bộ Shop drawing 2. SỐ LƯỢNG: 04 Người 3. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lập quy trình quản lý và kiểm soát các bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công, các thay đổi thiết kế, thực hiện quy trình triển khai shopdrawing và bản vẽ biện pháp thi công; Phụ trách hồ sơ hoàn công, hoàn chỉnh …